De Hoefslag is erkende recreatieve en competitieve jeugdsportclub!

 

De Hoefslag heeft het label voor erkende recreatieve en competitieve sportclub 2019-2020 behaald. Afgelopen jaar werd de jeugdwerking aan de hand van het jeugdsportproject op een heleboel criteria gescreend.

Het jeugdsportproject van de Vlaamse Liga Paardensport is een project in samenwerking met de Vlaamse overheid en wil de kwaliteit van de jeugdwerking binnen haar clubs verhogen en blijvend verbeteren. Hiernaast wil men de paardensport nog toegankelijker maken voor kinderen en jongeren. 

Een goede jeugdwerking ligt aan de basis van de paardensport. Het zorgt ervoor dat elk kind voldoende kansen krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Dit dient te gebeuren in een veilige omgeving, met voldoende begeleiding en kansen tot opleiding. 

In onderstaande reportage wordt heel wat info gegeven over het VLP Jeugdsportproject. U ziet er eveneens een aantal van onze ruiters aan het werk!

Het jeugdsportproject zet in op 4 pijlers, die aan de basis liggen van een goede jeugdwerking. Deze pijlers zijn een rode draad doorheen het project: 

Aanbod & communicatie Omkadering Veiligheid & Ethiek Ledenbinding
Er moet een ruim en regelmatig aanbod zijn, waardoor de jeugdleden kunnen groeien in hun sport. De communicatie tussen leden, ouders en clubs staat hierbij centraal. Voldoende begeleiding van jeugdleden en ouders zorgt voor een kwalitatieve werking. Ook opleiding en begeleiding van lesgevers speelt hierbij een cruciale rol. Kinderen en jongeren kunnen het beste leren in een veilige omgeving. Dit betreft zowel de accommodatie en materiaal, maar ook het ethisch verantwoord sporten speelt hierbij een grote rol. Kinderen en jongeren in een club houden is een uitdaging voor alle clubs. Ledenverbinding is dan ook een belangrijk aspect voor een duurzame sportontwikkeling binnen de clubs.

 

De Hoefslag is erkende recreatieve jeugdsportclub 2017-2018!