Clublidmaatschap goedkoper voor competitieve leden

 

Hernieuwing licentie kan nu via Equibel
Vanaf 5 januari is het mogelijk om de hernieuwing van een competitieve licentie online in orde te brengen via Equibel (www.equibel.be). Nieuwe competitieve leden dienen dit nog via de oude procedure (aanvraagformulier) bij de Vlaamse Liga Paardensport te doen.

Eerst lid zijn van een club
Om te kunnen beginnen met de online hernieuwing dient men eerst lid te zijn van een VLP-club.
In het verleden diende men eerst een stempel te laten plaatsen op het aanvraagformulier (als bewijs van het clublidmaatschap). Men diende dit formulier op te sturen, hierna ontving men een factuur en pas na de betaling was de licentie in orde.
 
De stempel is nu overbodig geworden: van zodra wij het clublidmaatschap geregistreerd hebben kan men de licentie via Equibel hernieuwen. Ook verhogingen van licenties en verzekeringen zijn mogelijk.

Snel en veilig
1. De Hoefslag registreert uw clublidmaatschap.
2. In 4 korte stappen kan u de licentie hernieuwen via Equibel.
3. Uw licentie staat onmiddellijk in orde.

Clublidmaatschap is goedkoper voor competitieve leden
Ons clublidmaatschap is goedkoper voor personen die een competitieve licentie nemen. Dit zijn de leden die geen gebruik maken van abonnementen voor de groepslessen.
 
Het clublidmaatschap kost slechts 10 euro in de plaats van 30 euro. Men kan nog steeds genieten van de ledenkorting bij verschillende activiteiten.