Team De Hoefslag behaalde een fantastisch resultaat in de VLP Club Battle

 

De VLP Club Battle is een gevarieerde teamcompetitie
In de Club Battle van de Vlaamse Liga Paardensport strijden de verschillende VLP-clubs voor zowel de sportieve, als voor de team spirit battle.

In de sportieve battle vertegenwoordigen steeds 2 jumping- en 2 dressuurruiters de club. 
De jumping wordt beoordeeld volgens het principe van stijlrijden. Daar is het dus niet enkel belangrijk om het parcours foutloos af te leggen. De houding en techniek van de ruiter tijdens de rit, tussen de hindernissen en tijdens de sprong telt er voor maar liefst 100 punten per proef mee. De eventuele strafpunten tijdens het parcours (zoals een afgevallen balk) worden voor slechts de helft van dit totaal afgetrokken.

Bij de dressuur worden de klassieke protocols gebruikt voor het beoordelen van de proeven. Zo is het correct uitvoeren van iedere figuur belangrijk, maar uiteraard ook de gangen, regelmaat, impuls, gehoorzaamheid van het paard en verder het gebruik van de juiste hulpen en de houding en zit van de ruiter.

Flanders Horse Expo: het strijdtoneel van de finale van de VLP Club BattleClub Battle van de Vlaamse Liga Paardensport

 

Team De Hoefslag selecteerde zich eerst voor de finale
Tijdens de selectiewedstrijd op 21 oktober 2018 zetten onze kandidaten van Team De Hoefslag alvast hun beste beentje voor. Evy Smet reed met Come On de proef stijlrijden 70 cm. Arthur Burssens sprong met Gucci doorheen de proef 90 cm. In de dressuur namen Ellen Van Damme met Spirit en Camille Welvaert met Corry respectievelijk deel aan de initiatieproef 3 en de proef niveau 1.2.

De overwinning in de selectiewedstrijd van Team De Hoefslag betekende dat we geselecteerd waren voor de grote finale van de VLP Club Battle die doorging op zondag 24 februari 2019 tijdens Flanders Horse Expo te Gent. Flanders Horse Expo is de grootste paardenbeurs en het meest diverse paardenevenement van de Benelux. Tijdens deze beurs krijgt de bezoeker een ideale mix van beurs, demonstraties, clinics en seminaries. 
Om op zondag met ons team te mogen deelnemen aan de finale in de hoofpiste van de beurs was uiteraard een hele eer!

Team De Hoefslag behaalde een finaleplaats tijdens de selectiewedstrijd

Dan komt er ook de team spirit battle bij
In de finale nemen de sportieve teams van de 14 geselecteerde clubs het opnieuw tegen elkaar op voor de sportieve battle. Maar daar komt ook nog de team spirit battle bij!

Aan de hand van een promofilmpje, een eigen mascotte, de algemene teamgeest en de optoming van zowel de ruiters en de paarden van het sportieve team tijdens de Club Battle valt de titel van VLP-club met de beste teamgeest te verdienen. Elk van deze onderdelen telt voor 25 punten van de 100 mee.

Team De Hoefslag is klaar voor de finale van de VLP Club Battle

Mascotte van Team De Hoefslag uit ZWIJNaarde

Het aftellen naar de finale was begonnen
Het sportieve team trainde regelmatig en hard om het beste van zichzelf te kunnen geven op de finale. Ondertussen werd onze vrolijke mascotte Jan Lissens voor de eerste maal uit de (zwijnen)stal gehaald om samen met de supporters het leuke promofilmpje op te nemen. Dit was het resultaat:

De battle werd sfeervol gestreden
Op de grote finaledag had iedereen in ieder geval de wekker tijdig gezet. Om de dag goed te starten konden we in deNBar genieten van het heerlijke supportersontbijt. Daarna trokken we met z’n allen naar de expo om er de tribunes te veroveren.  

Hoewel er soms enige stress aanwezig was heeft het sportieve team opnieuw mooie resultaten neergezet in de hoofdpiste van de expo. De tribunes zaten overvol met de supporters van alle 14 clubs. Deze battle, die over een zestal uren verliep, werd door alle clubs tot één groot feest gemaakt. Het was een enorm leuke en sfeervolle ervaring.

Onze mascotte voerde onze eigen supportersploeg met veel enthousiasme aan. Aan de hand van onze clubkledij, ballonnen, spandoeken en het geschreeuw van onze 125 supporters kon je Team De Hoefslag eenvoudig lokaliseren.

Supportersgroep Team De Hoefslag tijdens de finale van VLP Club Battle 2019 te Flanders Horse Expo

We konden geen mooier resultaat wensen
Onze doelstelling was om, wat het resultaat ook zou zijn, er een dag vol plezier en sportiviteit van te maken. Dat was alvast méér dan gelukt. Uiteindelijk behaalde Team De Hoefslag de 2de plaats in de sportieve battle, maar nog belangrijker: de 1ste plaats in de team spirit battle! Wat een resultaat! Hiermee hebben we een clubfeest gewonnen die gesponsord wordt door Cavalor. Cavalor zorgt voor een uiteenzetting over gezonde voeding, conditie en verzorging van paarden. Maar ook een foodtruck zal op dit welverdiende clubfeest aanwezig zijn.

Team De Hoefslag won de Team Spirit Battle 2019

Ook de andere andere clubs verdienen trouwens een welgemeende proficiat met hun behaalde sportieve en creatieve resultaten!

Dit behaal je als groep
Zo’n mooie prestatie neerzetten én de eervolle titel van de team spirit battle verdienen doe je niet alleen. Dit is het resultaat van het harde werk van zoveel mensen. Jong of oud, groot of klein; iedereen draagt bij aan een gezonde team spirit.
De finale van de Club Battle is het hoogtepunt van een hele reeks voorbereidingen. Daarmee wensen we ook IEDEREEN te bedanken die tot dit mooie resultaat heeft bijgedragen. Bedankt aan de teamleden, de lesgevers, de mascotte, de grooms, de ouders, de paarden, de kostuumontwerpers, de medewerkers van deNBar, de stalknechten, de helpers, de medewerkers, de supporters. IEDEREEN maakt deel uit van TEAM DE HOEFSLAG!

Overwinning Team De Hoefslag VLP Club Battle 2019

Dit is niet eenmalig
De samenwerking van zoveel mensen op zoveel verschillende vlakken is iedere dag zichtbaar in onze club. De energie die hier bruist is om trots op te zijn! Het resultaat tijdens de VLP Club Battle / Team Spirit Battle is de kers op de taart. Laten we iedere dag opnieuw de titel van club met de beste team spirit verdienen en waard zijn. Dat gebeurt dus niet alleen op zo’n battle of andere grote evenementen. Vergeet niet: zeg hallo, wees vriendelijk voor elkaar, help elkaar en moedig elkaar aan. Dag na dag, iedereen samen. Alleen op die manier verdienen we dit écht!

 

Bedankt iedereen!
Goed bezig iedereen!
Groetjes, Frédéric en Virginie De Meersman
Wij zijn ongelofelijk fier op Team De Hoefslag!

 

Bekijk de aftermovie:

Bekijk alle sfeerfoto's hier via Facebook.